Funderingsherstel Suwald

Suwâld

Ook wij zien dat we steeds vaker ingeschakeld worden om funderingsherstel uit te voeren bij schade als gevolg van verlaagde grondwaterstand. Zo ook hier in het Friese Suwâld (Suawoude), waar we deze woning gestabiliseerd hebben. Met de Mini-C kunnen we ons voorzichtig door meerdere deuropeningen naar de werkplek manoeuvreren.

Wilt u meer weten over ons familiebedrijf? Stel hier uw vraag

Wilt u meer weten over ons familiebedrijf? Stel hier uw vraag