Euro Funderingen

Funderingsschade door droogte herstellen

Funderingsschade door droogte herstellen

In Nederland hebben steeds meer gebieden last van funderingsschade door droogte. We hebben het dan niet aan een gebrek aan regen, maar een lage grondwaterstand door overmatig gebruik van grondwater of door het afdammen van rivieren, beken en andere waterwegen.

Hierdoor rotten houten funderingspalen weg en/of klinkt grond in met verzakking als gevolg. Euro Funderingen brengt verzakte muren weer op hoogte en zorgt voor een nieuwe fundering die weer eeuwen meegaat.

Funderingsschade door droogte bij houten paalfunderingen

Funderingsschade door droogte bij een fundering op staal

Veel Nederlandse huizen, gebouwd voor 1970, zijn op houten palen gebouwd. Met name steden in het Noorden, Westen en rivierengebied zijn bijna volledig gebouwd op houten palen. Deze palen werden vaak wel meters diep aangebracht, maar niet per se tot op de zandlaag. De houten palen hebben eeuwenlang onder water gestaan en zijn op die manier beschermd geweest. Door de lage grondwaterstand komen de palen droog te staan. De zuurstof die daardoor bij de palen kan komen, zorgt dat schimmels en bacteriën vat kunnen krijgen op de palen.

Als de paal eenmaal aangetast is door rot of “palenpest” wordt de paal zacht en kan deze het gewicht niet meer dragen. Als gevolg hiervan verzakken delen van de woning die voor scheuren in muren en kozijnen zorgen.

Wanneer er geen funderingspalen zijn toegepast, spreken we van een woning “op staal”. Dat heeft niets met het metaal staal te maken. Staal is in dit geval een oude benaming voor “harde bodem”. Vroeger werden veen- en kleigronden gezien als een goede stevige bodem om op te bouwen. Deze gebouwen hebben dus geen paalfundering, maar werd er direct een vloer of kelder aangelegd om op te bouwen.

De laatste jaren is op steeds meer gebieden deze veen- en kleigrond gaan inklinken. Dit komt door oxidatie van de bodem, verkeerstrillingen en grondwateronttrekking. Hierdoor kunnen hele woningen geheel of gedeeltelijk verzakken, wat weer leidt tot scheuren in muren en kozijnen.

Funderingsherstel van schade door paalrot en laag grondwaterpeil

Het herstellen van funderingsschade door droogte is essentieel. Wanneer de oorzaak niet wordt aangepakt, zal het huis steeds verder verzakken en uiteindelijk zorgen voor een onbewoonbare woning.  Euro Funderingen is al jaren actief in het herstellen van funderingen. Onze expertise ligt bij het werken in beperkte ruimte, zoals bij bestaande bouw bijna altijd het geval is. Wij maken op basis van grondonderzoek, een berekening van welke fundering we moeten aanleggen om te zorgen dat uw huis weer stabiel wordt. We brengen verzakte muren weer terug op de oorspronkelijke hoogte en brengen dan de nieuwe fundering aan. Hiervoor brengen we stalen funderingspalen aan, die we zo ver de grond in aanbrengen zodat ze op de stabiele vaste grondlaag staan. Dan worden ze gevuld met cement. Met bepaalde specifieke constructies, zorgen we dat de muren op deze nieuwe fundering komen te rusten.

Wij begrijpen maar al te goed dat het ontzettend vervelend is als u te maken heeft met funderingsschade door droogte aan uw woning, waar u niets aan had kunnen doen. Verschillende overheidsorganen realiseren zich dat het niet eerlijk is om de woningeigenaar volledig voor de kosten te laten opdraaien. Hier en daar ontstaan subsidiepotjes waar u misschien aanspraak op kunt doen.

Succesvolle herstelprojecten bij funderingsschade door droogte

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of vraag een offerte aan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Specialist in beperkte ruimte