Euro Funderingen

Funderingsschade door gaswinning herstellen

Funderingsschade door gaswinning herstellen

Het grootste aardgasveld van Europa strekt zich uit onder Noordoost Groningen. Sinds de ontdekking in 1959 heeft dit gas voor veel winst en welvaart voor Nederland gezorgd. Maar door het gas uit de grond te verwijderen, daalt de bodem en ontstaan er aardbevingen.

Vele gebouwen in dit gebied hebben funderingsschade door gaswinning opgelopen zoals verzakkingen en scheuren in muren. Euro Funderingen is zeer ervaren in het herstel van funderingen. We brengen verzakte muren terug op hoogte en voorzien het gebouw van een nieuwe, aardbevingsbestendige fundering, gebaseerd op gedegen onderzoek en berekeningen.

Hoe zorgt gaswinning voor schade aan gebouwen?

Onze grond is opgebouwd uit verschillende lagen, die door miljoenen jaren heen ontstaan zijn. Het aardgas in Groningen bevindt zich in de grondlaag die zo’n 3,3 kilometer onder de grond zit. Door deze laag weg te halen, wordt de grond onstabiel. Net zoals een blokje uit een Jengatoren halen. Wanneer er maar genoeg “blokjes” gas worden weggehaald, valt de toren: een aardbeving. De lege ruimtes die in de grond zijn ontstaan, worden door zwaartekracht opgevuld door de grond erboven.

Inklinking van de grond gebeurt langzaam. Deze kaart van de TU Delft geeft maar al te duidelijk het probleem aan. De rode stipjes betekenen een daling van 5 mm per jaar. Heel Noordoost Groningen verzakt in rap tempo. De rode stipjes elders in het land, worden veroorzaakt door paalrot door uitdroging van de bodem of inklinking van veengrond en bevinden zich in ondiepe aardlagen. In Groningen vindt de bodemdaling plaats in diepe aardlagen.

Die 5 mm per jaar, wordt door de jaren heen natuurlijk een flink hoogteverschil. Wanneer de grond inzakt, wordt een gebouw instabiel. De funderingspalen zijn niet meer stabiel en verzakken. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de ene muur en de andere muur en scheuren deze af.

In 2012 zorgde een grote aardbeving in Huizinge ervoor dat besloten werd om gaswinning af te bouwen. Gezien de economische gevolgen is dit echter een langdurig proces, waardoor in de tussentijd nog steeds veel meer gebouwen worden getroffen. Op 19 april 2024 is de gaswinning definitief gestopt.

Subsidies voor aardbevingsschadeherstel

In tegenstelling tot de recente schade door uitdroging en inklinking, is er al redelijk wat geregeld wat betreft schadevergoedingen voor aardbevingsschade. Het is mogelijk om bij het IMG, vergoeding aan te vragen voor schade, immateriële schade en/of waardedaling van de woning. Ongeveer driekwart van de aanvragen voor schade en waardedaling wordt toegekend. Bij immateriële schade is dit ongeveer de helft.

Funderingsschade door gaswinning laten herstellen door Euro Funderingen

Funderingsschade door gaswinning is gelukkig niet onomkeerbaar, maar er zo vroeg mogelijk bij zijn is wel belangrijk. Wordt er langer gewacht, dan wordt de schade vaak erger en is sloop en herbouw de enige haalbare optie. Ernstig gescheurde muren kunnen tijdelijk gestut worden met houten balken, maar een echte oplossing vraagt meer werk.

Met een goede aanpak en gebruik van de juiste technieken, is het mogelijk om verzakte delen van het gebouw weer op niveau te brengen en een nieuwe fundering aan te brengen. Euro Fundering werkt uitsluitend op basis van gedegen grondonderzoek en berekeningen die bepalen welke fundering nodig is voor de ondergrond waar gewerkt wordt.

Vaak is de eerste stap om de verzakte muur weer terug te duwen en tijdelijk te stutten zodat we een nieuwe fundering kunnen aanbrengen. Welke methode we kiezen om de nieuwe fundering aardbevingsbestendig te maken, hangt af van de constructie van de woning, de bestaande fundering, de omgeving en de ondergrond.

Bij herstel van een fundering met aardbevingsschade moet rekening gehouden worden dat de fundering ook bestand is tegen nieuwe bevingen, daarom maken we de fundering extra sterk. Ook moet bij de rest van het herstel door de aannemer, rekening gehouden worden met aardbevingsbestendig bouwen, zoals het gewicht van het gebouw zo laag mogelijk houden, een symmetrische plattegrond en opbouw en gebruik van flexibelere materialen.

Succesvolle herstelprojecten bij funderingsschade door gaswinning

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of vraag een offerte aan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Specialist in beperkte ruimte