Euro funderingen

Grondonderzoek

Grondonderzoek in beperkte ruimte

Euro Funderingen is ook zeer ervaren in het uitvoeren van grondonderzoek, zowel in beperkte ruimten als in het open veld. Onze minirups kan op bijna alle locaties een sondering van de hoogste kwaliteitsklasse voor u uitvoeren. We komen in heel Nederland (inclusief Wadden) in actie.

De minirups is een uitkomst wanneer een sondeerwagen (die wel 20 ton kan wegen) niet ter plaatse kan komen. Ons sondeerapparaat weegt slechts 1,6 ton, maar kan toch een sondering tot 100kN/10 ton indrukcapaciteit uitvoeren.

Advies en grondonderzoek

Het grondonderzoek wordt uitgevoerd met een mini-sondeerrups welke ideaal is om zowel in beperkte of lastig bereikbare ruimtes een sondering uit te voeren. Dit sondeerapparaat kan bijna alle bouwlocaties bereiken door zijn geringe omvang en gewicht. Het tegengewicht om de sonderingen te nemen wordt verkregen d.m.v. grondankers. Een andere mogelijkheid is om aan een bestaande betonvloer te verankeren m.b.v. geboorde ankerbouten. De sondering wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1, daarbij wordt de puntweerstand en eventueel de kleefweerstand gemeten. De meetsignalen die in de computer zijn opgeslagen worden vervolgens op kantoor uitgewerkt in een grafiek die de diepte tegen de conusweerstand, met de rode lijn, weer geeft.

We zijn VCA* gecertificeerd en het spreekt voor zich dat aan kwaliteit en veiligheid voortdurend de hoogste aandacht wordt besteed.

Bij het aanvragen van een bouwvergunning wordt vaak om grondonderzoek (ook wel bodemonderzoek of sondering) gevraagd door de gemeente. Ook bij funderingsherstel wordt meestal grondonderzoek uitgevoerd. Maar eigenlijk is grondonderzoek gewoon essentieel voor het aanleggen van een goede fundering.

Bij deze sondering drukken we met een sonde (ook wel conus of meetstift), de bodem weg om de opbouw van de bodem vast te stellen. Er wordt gekeken op welke diepte zich de draagkrachtige vaste zandlaag zich bevind die nodig is voor stabiele fundering. Indien deze zandlaag zich direct onder de grond bevindt, kan een fundering op staal geplaatst worden, maar als dat niet het geval is, dient er fundering op palen geplaatst te worden.

De werkwijze met onze mini sondeerrups

Het grondonderzoek wordt uitgevoerd met een mini sondeerrups welke ideaal is om zowel in beperkte als in lastig bereikbare ruimtes een sondering uit te voeren. Met een breedte van 0.80 meter, een hoogte van 1.80 meter en een lengte van 2.50 meter kan dit sondeerapparaat bijna alle bouwlocaties bereiken, zowel in- als uitpandig.

Standaarden uitvoering

De sondering wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1, daarbij wordt de puntweerstand en eventueel de kleefweerstand gemeten. De puntweerstand wordt vastgesteld m.b.v. een elektrische conus met een tophoek van 60° en een basisoppervlak 500 mm². Deze wordt met een constante snelheid van 20 mm/s in de grond gebracht*. De elektrische kleefmantel heeft een basisoppervlak van 7500 mm² welke boven de punt van de sondeerconus is aangebracht. Tijdens de meting wordt de diepte, tijd en de helling t.o.v. de verticaal gemeten met een maximale waarde tot 15° gemeten. De hellingmeter voorkomt een onjuiste diepte aanduiding door ‘kromming’ van de sondering. Afhankelijk van de sondeerklasse wordt de diepte hiervoor gecorrigeerd. De meetsignalen worden vervolgens via een kabel naar een meeteenheid gestuurd en in de computer opgeslagen.

Klassenindeling NEN-EN-ISO 22476-1: Voorafgaand aan de te nemen sondering wordt de sondeerklasse bepaald. Deze kwaliteitsklasse bepaalt de meetnauwkeurigheid van te meten conusweerstand, plaatselijke wrijvingsweerstand en diepte. Euro Funderingen sondeert standaard met klasse 3/TE 1; dit is de hoogst haalbare kwaliteitsklasse voor de gebruikelijke meetapparatuur in Nederland. In deze tabel worden de diverse klasse weergegeven.

Het meetresultaat

De meetsignalen die in de computer zijn opgeslagen worden vervolgens op kantoor uitgewerkt in een grafiek die de diepte tegen de conusweerstand weergeeft. De weerstand wordt uitgedrukt in mega-pascal, 1 MPa is gelijk aan 1 N/mm², en de diepte wordt uitgedrukt in meters.

Indien de plaatselijke wrijvingsweerstand (kleef) gemeten is, wordt dit ook weergegeven. Het wrijvingsgetal Rf in % geeft een indicatie van de bodemopbouw waarbij de hoeveelheid weerstand samenhangt met de grondsoort.

Grondsoort Wrijvingsgetal
Zand Ca. 1
Silthoudend zand 1 – 2
Leem 2 – 3
Klei 3 – 5
Potklei 5 – 7
Veen 7 – 10

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of vraag een offerte aan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Specialist in beperkte ruimte