Al 19 jaar uw betrouwbare funderingspartner

Oorzaken

Oorzaken funderingsherstel

Er zijn een aantal oorzaken waardoor er funderingsherstel moet plaatsvinden. De meest voorkomende zijn:

  • Ongelijke fundatie aanlegdieptes
  • Lekkende waterleidingen of defecte rioleringen
  • Sterk toegenomen vrachtverkeer
  • Geroerde grond
  • Uitgravingen

Op een paar oorzaken gaan wij wat dieper in:

Houten Paal funderingen door verlaging van het grondwaterpeil:

Het feit dat veel historische panden al eeuwen lang zonder zakkingverschijnselen staan, bevestigt de duurzaamheid van veel houten funderingen. Komt waterverzadigd funderingshout echter boven het grondwaterniveau te liggen (bijvoorbeeld boeren of het waterschap die het grondwaterpeil verlagen) dan kan via de lucht enige zuurstof worden aangevoerd en is schimmelaantasting mogelijk. Schimmels kunnen hout onder bepaalde omstandigheden snel afbreken en langdurige droogstand is daarom fataal voor een houten paalfundering.  Het grondwater moet minstens 10 cm, zo mogelijk 20-30 cm boven het hoogste funderingshout staan. Bij negatieve kleef trekt de grond als het ware de palen naar beneden, zodat woningen met goede houten palen toch verzakken met alle bijkomende ellende van dien.

Aardbevingen door gaswinning

Een hot item op dit moment zijn de gaswinningen in Groningen. Deze veroorzaken aardbevingen in dit gedeelte van Nederland. Door deze aardbevingen hebben veel woningen scheuren gekregen. Deze woningen dienen versterkt te worden zodat zij in de toekomst dit kunnen voorkomen.

Wilt u meer weten over ons familiebedrijf? Stel hier uw vraag